Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgelerimiz

MOBELKANT MOBELPRO MOBELMELT
Sertifikalarımız

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

DIN EN ISO 9001:2015 standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Pdf Görüntüle
SVHC Madde Listesi Testi

Kenarbandı SVHC Testi

Ürünlerde yüksek risk taşıyan madde bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa bunun oran ve miktarını tespit etmek amacıyla yapılan işleme SVHC Testi denilmektedir. Bu test, işletmelerin REACH yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.

PDF Görüntüle
PVC Baza Profili Testi

PVC Baza Profili Testi

Ürünlerde yüksek risk taşıyan madde bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa bunun oran ve miktarını tespit etmek amacıyla yapılan testtir.

WOODCOLOR GREYCOLOR
Dekoratif Profili Testi

Dekoratif Profili Testi

Ürünlerde yüksek risk taşıyan madde bulunup bulunmadığını, bulunuyorsa bunun oran ve miktarını tespit etmek amacıyla yapılan testtir.

UNICOLOR 1 UNICOLOR 2
PVC Testi

PVC Testi

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe [R.G. 26.12.2008-27092] uygundur.

Pdf Görüntüle
ABS Kenar Bandı Test Raporu

ABS Kenar Bandı Test Raporu

PDF Görüntüle
PVC Yapışma, Çekme ve Sıcaklık Testleri

PVC Yapışma, Çekme ve Sıcaklık Testleri

Yapışma Mukavemeti, 50°C’de Çekme Mukavemeti, 48 saat -20°C’de Soğuk Mukavemeti Test raporları.

Pdf Görüntüle